Raport z oblężonego miasta. Epidemia ospy prawdziwej we Wrocławiu latem 1963 r.

miejsce publikacji: „Przegląd Historyczny”, tom 106, nr 4 (2015) s. 815-826
autorzy: Kamil Frejlich, Bartłomiej Międzybrodzki

Problematyka przestępczości seksualnej w latach 40. i 50. XX wieku. Trudności badawcze

miejsce publikacji: „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, Vol. X (2013/1), s. 39-62
pobierz artykuł: PDF

Narkomania wśród polskiej młodzieży na przełomie lat 70. i 80. XX wieku

miejsce publikacji: „Przegląd Pedagogiczny”, nr 2/2012, s. 67-84
pobierz artykuł: PDF

Nadużycia funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego zatrudnionych w Referatach Ochrony państwowych przedsiębiorstw w Warszawie

miejsce publikacji „Z dziejów Warszawy. Przedsiębiorczość”, red. K. Wagner, Z. Chmiel, Warszawa 2013, s. 201-216
pobierz artykuł: PDF

Zbrodnia doskonala w gomułkowskiej Warszawie. Działalność grupy przestępczej odpowiedzialnej za napad na „Bank pod Orłami”

miejsce publikacji: Histmag.org: część 1, część 2
pobierz artykuł: PDF

Z Polski do Polski. Nieprawidłowości w procedurach repatriacji Polaków z Litewskiej SRR w okresie 1944-1946

miejsce publikacji: „Niepodległość i Pamięć”, nr 35-36/2012, s. 105-130
pobierz artykuł: PDF

Ideological basis of Polish citizens resettlement from the Eastern Borderlands in the years 1944-1946

miejsce publikacji: „Valahian Journal of Historical Studies”, nr 15/2011, s. 95-118
pobierz artykuł: PDF

„Lenkas” w dowodzie. Dokumenty Polaków ewakuowanych z Litwy (1944-1946)

miejsce publikacji: „Pamiętnik XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów”, Szczecin 2011, s. 261-268
pobierz artykuł: PDF

Stanisław Pizło – od solicytatora do dyrektora w strukturach MBP i MSW

miejsce publikacji: „Teka Historyka”, nr 42/2011, s. 213-221
pobierz artykuł: PDF

Przestępstwa żołnierzy Armii Czerwonej stacjonujących w Polsce w latach 1990-1993

miejsce publikacji: „Na za góry upatrzonych pozycjach”, red. B. Międzybrodzki et al., Warszawa-Zabrze 2011, s. 433-442
pobierz artykuł: PDF

„Mission accomplished: crowds dispersed”. Clashes between Polish citizens and ZOMO on the streets of Polish cities as seen through the eyes of participants (December 13, 1981 – December 31, 1982)

miejsce publikacji: „The Polish Review”, vol. LV, nr 2/2010, s. 151-168
pobierz artykuł: PDF

Transport repatriantów z Litwy i Ukrainy do Polski w latach 1944-1946

miejsce publikacji: „Vade Nobiscum. Materiały Studenckiego Koło Naukowego Historyków Uniwersytetu Łódzkiego. Vol. V – Podróże, pielgrzymki, peregrynacje. Religie świata”, red. M. Gawryszczak, E. Kacprzyk, Łódź 2013, s. 125-130.
pobierz artykuł: PDF

Koniec europejskiej idylli. Przyczyny wybuchu wielkiej wojny oczami polskiej prasy z lat 1924 i 1934

miejsce publikacji: Histmag.org
pobierz artykuł: PDF

Nieznana droga do ojczyzny. Problem transportu repatriantów z Litwy i Ukrainy do Polski

miejsce publikacji: „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, z. 2/2010, rok XXXVI, s. 39-54
pobierz artykuł: PDF

Polacy z Ukrainy w drodze do Polski (październik 1944-czerwiec 1945)

miejsce publikacji: „Mishellanea”, nr 7 (11)/2010, s. 35-44
pobierz artykuł: PDF

Ostatni wielki zryw Solidarności. 31 sierpnia 1982 roku na łamach prasy rządowej

miejsce publikacji: Histmag.org
pobierz artykuł: PDF

Zmiany obrazu opozycji prezentowanego przez „Trybunę Ludu” w okresie od sierpnia 1988 do czerwca 1989 roku

miejsce publikacji: „Teka Historyka”, nr 36-37/2009, s. 80-90
pobierz artykuł: PDF